Dzieci z rodzin wielodzietnych, rodzin w trudnej sytuacji materialnej, z domów dziecka i rodzin zastępczych mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatów edukacyjnych organizowanych przez WCTD. Słoneczna Szkoła Sztuki potrwa tydzień – od 22 do 26 sierpnia.

Tygodniowe warsztaty plastyczne i teatralne mają być nie tylko ciekawą formą spędzenia czasu, ale także przygotowaniem do świadomego uczestnictwa w kulturze. Projekt jest skierowany do dzieci w wieku od 6 do 12 lat z rodzin wielodzietnych lub będących w trudnej sytuacji materialnej, a także dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych. Dodatkowym kryterium w rekrutacji jest maksymalny dochód na członka rodziny w wysokości 1000 zł miesięcznie. Zajęcia są bezpłatne, należy jednak pamiętać o zapisach:http://centrumtworczosci.pl/formularze/zapisy-na-warsztaty-sloneczna-szkola-sztuki

Termin: 22 – 26 sierpnia, godz. 9.00 – 13.00

Miejsce: Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka, ul. Kuźnicza 29a we Wrocławiu